แจกัน

💐 การปักดอกไม้หรือพืชพรรณจำนวนมากลงในแจกัน จะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์มงคลอย่างหนึ่งของชาวจีน

ดังนั้น ภาพวาดที่มีดอกไม้ 4 ฤดูในแจกัน จึงแสดงถึงความปรารถนาให้มีสันติสุขตลอดเวลา 🤝

ตามธรรมเนียมจีนโบราณ จะวางแจกันเปล่า 1 คู่ ขนาบประตูหลัก (ด้านนอก) เพื่อสื่อถึงการดักจับพลังร้าย 🛡

🏺 แจกันที่ให้คุณ ควรสูงอย่างน้อย 1 ฟุต ทำจากวัสดุอะไรก็ได้ แต่ที่นิยมมากสุดคือ “กระเบื้อง” ครับ (สื่อถึงธาตุดิน)

ครอบครัวที่ร่ำรวยชอบที่เป็น “เครื่องถม” (ทำด้วยเงินหรือทอง) วางทางทิศ W หรือ NW ของบ้านหรือห้อง

💡 ตัวอย่าง การเลือกสีแจกันไว้ในทิศต่างๆ

เขียวหยก ไว้ในทิศ E หรือ SE

สีแดงหรือเลือดหมู ไว้ในทิศ S, SW, NE หรือ กลางบ้าน เป็นต้น

  • Jo@sinsae.com –