เหมี่ยเก็ง

เหมี่ยเก็ง (命宫) ทางโหราศาสตร์จีนเรียกว่า #ลัคนา

😱 หลายท่านที่ฟังคำแปลภาษาไทยแล้ว ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร? ผมจะอธิบายให้ฟังครับ

ระบบลัคนาเป็นส่วนประกอบของดวง มีความสำคัญระดับหนึ่ง
จะอยู่นอกเขตของผังสี่เถี่ยว (ดวงจีน 4 แถว)
โดยคำนวณจากราศี (กิ่ง) ล่างหลักเดือน และ หลักยาม

ใช้วิเคราะห์ความนึกคิด จิตใจของคนเรา ครอบครัว การงาน สุขภาพ ฯลฯ 🧠

สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับจับยี่เชี่ยงแซ (บอกว่าช่วงชีวิตเป็นอย่างไร) 📈

หรือตรวจสอบว่าตกอยู่ในตารางใดของจับยี่ไท่ส่วย (12 เทพดีร้าย) 👼

การทำนายจะต้องศึกษาระบบที่กล่าวไว้ก่อน จึงสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ครับ 🔮

ความหมายของลัคนาจะแบ่งออกเป็น 12 ปฏิกิริยา (ภพ) โดยจะต้องเดินถอยหลังเสมอ

ตัวอย่าง ลัคนา คือ 卯 (/4)

 1. 卯 (/4) เจ้าชะตา
 2. 寅 (/3) ทรัพย์สิน
 3. 丑 (/2) พี่น้อง
 4. 子 (/1) พ่อแม่, ธุรกิจ
 5. 亥 (/12) บุตร
 6. 戌 (/11) บริวาร
 7. 酉 (/10) คู่ครอง
 8. 申 (/9) โรคภัย
 9. 未 (/8) โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
 10. 午 (/7) ตำแหน่ง ยศศักดิ์
 11. 巳 (/6) วาสนา
 12. 辰 (/5) ลักษณะ
 • Jo@sinse.com –