เสาสัญญาณโทรศัพท์

เสาสูงสำหรับส่งสัญญาณมีลักษณะเหมือนเข็มทิ่มแทง 💉

และมีคลื่นกระแสไฟฟ้ากำลังแรง ส่งผลต่อบารมีสุขภาพเช่นเดียวกับเสาไฟฟ้าแรงสูง… 〰

ดังนั้น จึงไม่ควรอาศัยอยู่ใกล้เกินไปโดยไม่จำเป็นครับ

++++++++++++++++++++++++++

☯ ถ้าเป็นเสาวิทยุโทรศัพท์แนะนำให้อยู่หากเกินระยะ 250 เมตร ส่วนเสาไฟฟ้าแรงสูงก็ประมาณ 500 เมตรขึ้นไป

หากเลือกซื้อบ้านใหม่แนะนำให้หลีกเลี่ยงหลังที่อยู่ติดกับเสาสัญญาณถือว่าดีที่สุด 🏘

🌟 แต่กรณีจำเป็นต้องแก้ฮวงจุ้ยด้วยวิชาดาว 9 ยุค…

🎓 ก็เลือกให้เสาอยู่ในตำแหน่งบัณฑิต (ดาว 4) จะมีความหมายถึงพู่กันครับ

++++++++++++++++++++++++++

🛰 แอพวัดองศาดูตำแหน่งดาว 9 ยุค
https://sinsae.net/geocompass9stars/index.html