เลขดีดี อยู่ที่ไหน?

🔢 ไม่ได้ใบ้หวยนะครับ!

หลายท่านที่ชอบใช้ผลรวม เบอร์มือถือ หรือ เลขทะเบียนรถดีๆ
วันนี้ผมสรุปตัวเลขในกลุ่มมงคลมาฝากครับ

2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 20*, 23*, 24, 32*, 36, 40*, 41, 42, 44*, 45, 46, 50, 51, 52*, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65, 79*, 90, 95, 99

(* เหมาะสำหรับบางท่าน)

เว็บแอพโหราเลขศาสตร์สำหรับดูเบอร์มือถือ ทะเบียนรถ ชื่อนามสกุล ด้วยตนเอง
http://sinsae.net/apps/horanumber/horanumber.aspx