เตาไฟ

🍳 ท่านคิดว่า รูปเตาไฟในห้องครัวนี้ มีปัญหาหรือไม่❓
.
.

💡 ตอบ มีปัญหาทั้ง “เตาไฟ” และ “ไมโครเวฟ” ครับ

ครัวรุ่นใหม่นิยมตั้ง #เตาไฟไว้ในส่วนที่เป็นเกาะกลาง

ถึงแม้จะดูสวยงามดี แต่ทางฮวงจุ้ยถือว่า #ขาดเสถียรภาพ

อาหารที่ปรุงอาจได้รับผลกระทบจากชี่ทุกมุม #ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ 🩺

✨ “ทำเลตั้งเตาไฟที่ดี จึงควรติดผนังเสมอ”

ไมโครเวฟ ถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเตา (ธาตุไฟ)

การมีซิงค์น้ำข้างใต้ ถือเป็น #พลังพิฆาต

ส่งผลเสียต่อโชคลาภ และทรัพย์สินครับ 💸

  • Jo@sinsae.com –