เตาไฟเป็นพลังหยางรุนแรง

🔥 #เตาไฟเป็นพลังหยางรุนแรง เผาไหม้ได้ทั้งโชคลาภและบารมี รวมถึงชี่ดีและไม่ดี

💸 หากตรงมองเห็นจากประตูทางเข้าใหญ่ จะทำลายพลังโชคลาภ

😷 ถ้าตรงข้ามกับประตูห้องนอน จะส่งผลเสียต่อบารมี นอกจากทำให้พลังงานในห้องนอนขัดแย้ง วุ่นวายแล้ว ยังถูกกลิ่นควันเข้ามารบกวน และเสี่ยงอันตรายเวลานอนครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙