เคล็ดลับสำหรับการไหว้ศาลเจ้าเสริมดวง

🧘‍♀ เคล็ดลับสำหรับ #การไหว้เจ้าเสริมดวง คือ จุดรับพลังของทุกคนจะอยู่ที่กลางหน้าผาก ดังนั้น จึงไม่ควรทำผมม้าหรือรุงรังปิดหน้าผากครับ ✨

🛐 ศาลเจ้าเลี้ยงเป็ด (本頭公廟) อยู่ด้านหลังติดสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี พิงทิศจอเป็นขุมคลังของบุคคล (ดิถี) ธาตุน้ำ

🙏 องค์เทพหลักประจำศาลคือ #ปุงเถ่ากง ตั้งคู่เคียงกับ #เจ้าแม่ทับทิม #องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และเทพเจ้าองค์อื่นๆ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ผู้คนนิยมกราบไหว้อีกแห่ง

🙇‍♂ ทิศไหว้เสริมดิถี (หรือธาตุสำคัญ)

ธาตุประจำตัวเป็นไม้ เสริมเรื่องโชคลาภ ผลงาน 💰

ธาตุประจำตัวเป็นน้ำ เสริมวาสนา ✨ และคลังทรัพย์ 💎

ธาตุประจำตัวเป็นทอง ส่งเสริมการอุปถัมภ์ ทำให้ดวงแข็งแรง 🤝

ธาตุประจำตัวเป็นไฟ ขอพรให้ดวงก้าวหน้า ก่อเกิดปัญญา 📈

ธาตุประจำตัวเป็นดิน ไหว้ทำความเคารพ ทำให้ดวงแข็งแรง 💪

  • Jo@sinsae.com –