เคล็ดลับประสบความสำเร็จ

👨‍👨‍👧‍👧 คน (การกระทำ, บุญกรรม) และฮวงจุ้ย ต่างมีอิทธิพลต่อกันครับ เราจึงเคยเห็น

  • สถานที่ฮวงจุ้ยไม่ดี แต่ได้คนที่มีพลังงานบวก ก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองได้ 📈
  • สถานที่ฮวงจุ้ยดี แต่คนเป็นพลังงานลบ ก็สามารถล้มเหลวได้ 📉

การใช้ฮวงจุ้ย รวมถึง วิธีปรับดวงต่างๆ เหมือนรูดบัตรเครดิตมาใช้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียม

🧘‍♂ ผู้ฝึกสมาธิ พัฒนาจิตวิญญาณ คิดบวก การใช้วิชาฯ จะประสบผลสำเร็จและมีผลกระทบกลับน้อยกว่า คนที่มีพลังงานลบ (คิดลบ) ครับ

  • Jo@sinsae.com –