เคล็ดการใส่แต๊ะเอียเสริมโชค

🧧 เกร็ดหนึ่งที่น่าสนใจในเทศกาลตรุษจีน คือ “เคล็ดการเอาเงินใส่ซองแดง” โดยให้เลขที่ดีที่สุด เรียกว่า “ซี่สี่” (คู่สี่) ถือว่าเป็นสิริมงคล เฮงๆๆ!

ตัวอย่างเช่น เลข 400 กับแบงก์ร้อย 4 ใบ หรือ จะให้เป็น 2 เท่า 3 เท่าของซี่สี่ คือ 800, 1200 ก็ได้ครับ


ธรรมเนียมการให้แต๊ะเอีย จะมีเฉพาะบ้านที่ฐานะดี ได้แก่ นายจ้างให้ลูกจ้าง พ่อแม่ให้ลูกหลาน 👨‍👨‍👧‍👧

ถ้าลูกทำงาน หรือ ออกเรือนแล้ว ก็จะเป็นฝ่ายให้พ่อแม่…

หากพ่อแม่ที่ฐานะดี ก็มักจะแต๊ะเอียกลับคืนมาในจำนวนที่เท่ากัน หรือ เพิ่มให้มากขึ้นได้ (เป็นเงินของพ่อแม่เอง)

∙ Jo@sinsae.com ∙