“อารมณ์ขันของฮวงจุ้ย”

“อารมณ์ขันของฮวงจุ้ย”

เสียงของน้ำพุ เป็นเสียงที่กระจายออกไปโดยรอบ คล้ายเสียงหัวเราะ… ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยถือเป็นความหมายที่ดีครับ

นอกจากนี้ น้ำพุยังมีบทบาทสำหรับกระตุ้นโชคลาภให้แก่ผู้ที่พักอาศัยภายในบ้านอีกด้วย