แจ้งข่าวโปรแกรมฮวงจุ้ยและดวงจีน (ซินแส ออนไลน์) ได้ทำการปรับปรุงเพิ่มระบบการใช้งานทั้งหมด 3 โปรแกรม (Updated 20/11/59)

แจ้งข่าวโปรแกรมฮวงจุ้ยและดวงจีน (ซินแส ออนไลน์) ได้ทำการปรับปรุงเพิ่มระบบการใช้งานทั้งหมด 3 โปรแกรม (Updated 20/11/59)

ผมจะทยอยลงรายละเอียดและอธิบายการใช้งานให้ทราบครับ