“องศาเหลื่อมซ้อน”

💫 ช่วงเปลี่ยนพลังงานดาวเก้ายุคจากองศาตรงเป็นองศาเอียงจะมีพลังงานที่ไม่เสถียร เรียกว่า “องศาเหลื่อมซ้อน”

🌟 ในแอพดาว 9 ยุค จะแสดงผังฮวงจุ้ยขึ้นมา 2 ผัง การจัดวางต้องพยายามหลีกเลี่ยงตำแหน่งไม่ดีทั้งหมด

ในทางปฏิบัติอาจทำได้ยาก จึงนิยมตั้งประธานเลือกพิงองศาที่เหมาะสมกับสถานที่ครับ ☯

——————————————–

จากเคสตัวอย่าง สามารถแก้ไขโดยทำผนังประธานเอียงจากแนวกำแพงปกติ -3 องศา เพื่อให้พลังงานลงผังดาวตรง หรือตั้งตู้เข้ามุม 318.2 องศา ซึ่งเป็นทิศเจริญรุ่งเรืองในยุค 8 ✨

– ลักษณะประธานบ้าน
http://bit.ly/2Pov1w8 🖱

– แอพดาวเก้ายุคออนไลน์
http://sinsae.com/ninestars 🖱