ทำไมจึงห้ามวางอ่างเลี้ยงปลาใต้แท่นบูชา

🔥 หิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดอยู่ในธาตุไฟ ส่วนอ่างเลี้ยงปลาเป็นธาตุน้ำ 💧

ตามหลักอี้จิง ข้างบนไฟ (หลี) ข้างล่างน้ำ (ข่าน) เป็นสัญลักษณ์ที่ขัดกัน หมายถึง เกิดอุปสรรค ไม่ประสบผลสำเร็จ

และในทางชัยภูมิใต้แท่นบูชาเคลื่อนไหว ทำให้พลังไม่สะสมครับ