ห้องส้วม

🚽 #ห้องส้วม สถานที่ขับถ่ายของเสีย #มีพลังงานร้าย หากมีจำนวนมากกว่าคนในบ้านจะไม่เป็นมงคล 😈

(บางตำราไม่ให้มีมากกว่าจำนวนห้องนอนครับ)

😷 หากมี #กลิ่นเหม็น จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และชื่อเสียงไม่ดี

🚻 ในทางชัยภูมิ

  • ห้องน้ำมักจัดอยู่ในทิศไม่เป็นมงคล (ไม่โดดเด่น)
  • หลีกเลี่ยงทิศลมพัดผ่าน (SW และ NE)
  • หัวโถส้วมที่ตรงแนวประตูห้องน้ำ จะนำเชื้อโรคออกมา 🦠
  • ทางฮวงจุ้ยถือว่าทำให้มีเรื่องเสื่อมเสีย
  • แก้ไขโดยการติดมู่ลี่หน้าห้องน้ำครับ
  • Jo@sinsae.com –