หิ้งพระลอยเหนือบันได

🛐 ตำแหน่ง #หิ้งพระลอยเหนือบันได นอกจากจะทำให้ตำแหน่งบารมีเสียแล้ว เจ้าของบ้านเคสนี้ยังวางไว้สูงเกินไป จนไม่สะดวกถวายของบูชา และยังเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยครับ

“ความสูงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสม” ที่แนะนำคือ ตั้งแต่ระดับสายตาขึ้นไป แต่ไม่เกินเอื้อมมือปักธูปถึง

  • Jo@sinsae.com –