หัวใจอิติปิโส

📿 สวดมนต์สั้นให้ได้บุญเท่าสวดมนต์ยาว ขึ้นกับจิตใจที่สงบนิ่ง เปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธา สวดยาวเรื่อยเปื่อยไม่ได้ตั้งใจ อานิสงส์จะน้อยครับ

พระคาถา “อิ กะ วิ ติ” บทนี้ใช้ป้องกันตัว กันปืนผา หน้าไม้ อันตรายจากอาวุธและศัตรูฯ 🛡

การสวดอัญเชิญบารมีของพระพุทธเจ้ามาคุ้มครอง พลังพุทธคุณจะฝังลงในจิตใต้สำนึก เมื่อเกิดปัญหาใดคับขัน ก็จะมีพลังแผ่ออกมาปกป้องคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ✨

  • Jo@sinsae.com –