หัวใจพระคาถา

🙏 ชุดบทสวดสั้นๆ สำหรับการขึ้นบ้านใหม่ เริ่มงาน หรือออกรถ ทำได้ทุกที่ ใช้เวลาน้อย หากตั้งใจด้วยความศรัทธา ก็จะมีประสิทธิภาพอำนวยผลให้แก่ผู้สวดได้ครับ

หัวใจพระไตรสรณคมน์ – แคล้วคลาด เทวดาคุ้มครอง แก้คุณไสย

หัวใจพระรัตนตรัย – แก้ปัญหาต่างๆ เรียกสติเมื่อจิตใจสับสน คิดอะไรไม่ออก

หัวใจพระพุทธคุณ ๙ ห้อง (+ พระคาถาถอยหลัง) – แก้ปัญหาปัจจุบันทันด่วน มีพลังพระพุทธคุณปัดเป่า

หัวใจพระธรรมคุณ (+ พระคาถาถอยหลัง) – ช่วยยับยั้งชั่งใจ ระงับสติอารมณ์ได้รวดเร็ว

หัวใจพระสังฆคุณ (+ พระคาถาถอยหลัง) – เป็นมงคลชีวิต จิตใจเข็มแข็ง

หัวใจพระนิพพาน – มีคุณด้านคงกระพันชาตรี มหาอุด เกจิอาจารย์นิยมใช้ปลุกเสก เจิมบ้าน เจิมรถ

🏠 พิธีขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่
https://sinsae.com/housewarming 🖱

🚘 การดูฤกษ์ออกรถ
https://sinsae.com/auspicious-dates-timings-color-car 🖱

  • Jo@sinsae.com –