หลวงพ่อวัดไร่ขิง

🙇‍♀️ ตามตำนานเล่าว่า #หลวงพ่อวัดไร่ขิง ลอยน้ำมาและอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัด มีพุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัย คือ สมัยสุโขทัย สมัยรัตนโกสินทร์ และไทยล้านนา

องค์ท่านเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดไร่ขิง จ.นครปฐม หันพระพักตร์ไปทางแม่น้ำนครชัยศรี

ส่วนพระอุโบสถของวัดเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับ

。。。。。。

🙏 ไหว้องค์พระประธานส่งเสริมดวงชะตา (ทิศ 丁)

ดิถี #ธาตุน้ำ ไหว้เสริมโชคลาภ 💰
ดิถี #ธาตุไม้ ไหว้เพื่อให้เกิดสติปัญญา 💡
ดิถี #ธาตุไฟ ไหว้ทำความเคารพ ดวงอ่อนแอจะช่วยให้วิถีชีวิตแข็งแรง 🙇
ดิถี #ธาตุดิน ไหว้ส่งเสริมบารมี (การอุปถัมภ์) 🤝
ดิถี #ธาตุทอง ไหว้เสริมอำนาจ (ตำแหน่ง, ชื่อเสียง) 🥇

  • Jo@sinsae.com –