หลวงปู่แหวน

มีลูกศิษย์ของ #หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เกิดข้อสงสัยว่า ท่านปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยคาถาอะไร❓

💬 หลวงปู่ตอบข้อสงสัยว่า ท่านไม่เคยปลุกเสกพระอะไรเลย เคยแต่สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเท่านั้น…

แล้วตั้งสัจจะอธิษฐานให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่นับถือกราบไหว้บูชา เพียงเท่านั้น 🙇‍♀️

。。。。。。

🙏 พระคาถา #หัวใจรัตนคุณ มาจากบท “สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ” โดยถอดหัวใจได้อีกรูปแบบหนึ่ง ภาวนาสั้นๆ ก็ได้อานิสงส์ไม่อาจประมาณ

  • Jo@sinsae.com –