หยกทรงโดนัท

ชาวจีนเชื่อว่าเด็กที่ห้อย #หยกทรงโดนัท (BI Disc) จะได้รับพรจากบรรพบุรุษต้นตระกูลตั้งแต่แรกเกิดครับ ช่วยเสริมดวงทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ต้องเป็นหยกธรรมชาติที่ไม่ผ่านขวนการปรับปรุงใดๆ (Type A Jade)

  • Jo@sinsae.com –