สูตรไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ย ตรุษจีน 2565

“สูตรไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ย ตรุษจีน 2565”

🛐 ตั้งโต๊ะไหว้ #หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ธาตุดิน
🎉 ดาวเหินจรวันชิวอิก ทิศ NE เป็นดาว 9 ยินดี
🙏 เทพจิ่วเทียน 天 ( พลังอธิษฐาน ) ระดับ ⑤


มีสมาชิกสอบถามเรื่องทิศที่เทพเจ้าโชคลาภเสด็จ ❓

💬 สำหรับปีนี้ท่านจะมาทางทิศเฉียง (ธาตุดิน)

ซินแสแต่ละท่านจะคำนวณเฉียงไปทางไหนก็ได้ครับ แล้วแต่เคล็ดลับในตำรา

🔎 สำหรับผมดูโดยรวมจากหลายวิชาแล้วเห็นว่า NE ดีสุดและปลอดภัย

ℹ วิธีการไหว้ให้ดูตามโพสต์นี้
https://www.facebook.com/sinsae/posts/6973134249394391

💰 ขอให้ทุกท่าน เฮงๆ ปังๆ ร่ำรวยๆ 💰
🎊 Happy Chinese New Year 2022 🎊

∙ Jo@sinsae.com ∙