สูดอากาศบริสุทธิ์

🛎 การลุกขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ระหว่างเวลา 03.00 – 04.59 น. และรอรับแสงแดดยามเช้าทุกวัน ปอด ผิวพรรณจะดีขึ้น และจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในตัว