สุสานหรือที่บรรจุอัฐิ

สุสานหรือที่บรรจุอัฐิ หากอยู่ในพื้นที่ต่ำเป็นแอ่ง มีน้ำท่วมขัง จะส่งผลต่อโชคลาภของลูกหลานครับ

รูปตัวอย่างอยู่ในวัด เจดีย์บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะยกพื้นสูง ในช่วงหน้าฝนจะเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำท่วมขัง ไม่มีทางระบาย

เคสนี้ติดที่ชัยภูมิ ทางเจ้าภาพจึงตัดสินใจจะยกพื้นสูงขึ้น เพื่อแก้ไขฮวงจุ้ย