สาเหตุที่เจ้าแม่กวนอิมมีวันเกิด 3 วัน

🎂 สาเหตุที่เจ้าแม่กวนอิมมีวันเกิดถึง 3 วัน เนื่องจากท่านมี “สามปางค์” ( มีวันสำคัญถึง 3 วัน )

📌 ต้นปี วันที่ 19 เดือน 2 จีน เป็นวันกำเนิด

📌 วันที่ 19 เดือน 6 จีน เป็นวันสำเร็จพระอรหันต์

📌 วันที่ 19 เดือน 9 จีน เป็นวันที่ท่านได้เป็นพระโพธิสัตว์

ซึ่งแต่ละปางค์เกิดวันไม่เหมือนกันครับ

จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม

∙ Jo@sinsae.com ∙