สารทวันไหว้บะจ่าง

สารทวันไหว้บะจ่างจะอยู่ในฤดูร้อนวันที่ 5 เดือน 5 ของจีน (โหงวเหว่ยโจ่ว) เพื่อทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งจะทำพิธีกันในตอนเช้าครับ

เมื่อไหว้เสร็จชาวจีนจะเอาไปชุบน้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายแดงเพื่อนำมารับประทาน อันถือว่าจะทำให้เกิดสิ่งมงคลต่างๆ

สำหรับปี 2560 เทศกาลนี้จะตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคมครับ