สันป้ายโฆษณาเปรียบเสมือนกับใบมีดครับ!

🔪 สันป้ายโฆษณาเปรียบเสมือนกับใบมีดครับ!

ถ้ามีส่วนไหนของอาคารตรงกับแนวขอบพุ่งเข้ามาในลักษณะนี้ จะมีความหมายถึงบาดเจ็บ เสียหาย

สำหรับเคสนี้ สามารถแก้ไขโดยการปลูกต้นไม้บังระหว่างป้ายกับผนังอาคาร เพราะมีบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าอยู่ครับ