สัจจะอธิษฐาน

สัจจะอธิษฐาน เป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่ง เวลาลำบากจวนตัว นึกถึงศีลหรือสิ่งดีๆ ที่ทำไว้ได้ตลอด จะมีบุญฤทธิ์ช่วยให้เราพ้นภัยครับ

🤰 #อังคุลิมาลปริตร เป็นคาถาของพระองคุลิมาลที่พบหญิงท้องแก่ จึงตั้งสัจจาอธิษฐานว่า “ตั้งแต่เราบวชเข้ามาในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลย ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอให้หญิงนี้จงคลอดบุตรโดยง่ายเถิด “
http://bit.ly/2rzxltf 🖱

🗣 #คาถาวาจาสิทธิ์พระร่วง พูดสิ่งใดก็จะเป็นจริง
http://bit.ly/2XUlRMO 🖱

  • Jo@sinsae.com –