สรุปฤกษ์มงคล ตรุษจีนปี 2565

🗓 สรุปฤกษ์มงคล ตรุษจีนปี 2565 ครับ

📌 26 มกราคม ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์
📌 30 มกราคม วันจ่าย

📌 31 มกราคม วันไหว้
📌 31 มกราคม 23.00 น. เป็นต้นไป ไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ย หันหน้าทิศ NE
( หากต้องการหันไปทาง SE แนะนำ 1 ก.พ. เวลา 03.30 – 04.30 น. )

📌 1 กุมภาพันธ์ วันเที่ยว
📌 4 กุมภาพันธ์ รับเจ้ากลับจากสวรรค์

∙ Jo@sinsae.com ∙