สมาชิกที่ขอรับกั้วแบบกระดาษเคลือบพลาสติก

สมาชิกที่ขอรับ #กั้วแบบกระดาษเคลือบพลาสติค รอบนี้ผมจัดส่งแบบลงทะเบียนให้นะครับ อยากให้ทุกท่านได้รับเก็บไว้ใช้

ครั้งนี้มีโอกาสนำแผ่นกั้วบางส่วนเข้าไปร่วมพร้อมพิธีเสริมพลังตราประทับรุ่นใหม่ครับ (ใช้ฤกษ์ที่มีพลังสนับสนุนแรงมาก)

  • Jo@sinsae.com –