สติ

⚡ ในช่วงที่เคราะห์ซ้ำกรรมซัด #สติ คือ สิ่งที่จะช่วยให้หลุดพ้นได้ครับ

ตัวอย่าง #วิธีการสะเดาะห์เคราะห์

📌 “การถือศีล” กรรมจะสนองโดยผ่านสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้ทำผิดศีล เมื่อถือศีลอย่างเคร่งครัด ก็เหมือนเกราะป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้าถึงตัว

📌 “ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม” เพื่อให้ใจสงบ ไม่จิตตก ปล่อยวางได้

📌 “ทำบุญ ทำทาน ปล่อยสัตว์ กรวดน้ำ” ทำให้ละความโลภ โกรธ หลง

📌 “นอนในโลงศพ” เพื่อให้เกิดสติว่าชีวิตคนเราก็เท่านี้

📌 “บริจาคโลหิต ทำบุญโรงพยาบาล ทำบุญโลงศพ” เป็นการถือเคล็ด แก้เรื่องอุบัติเหตุ และสุขภาพ

📌 “กินเจ ทานอาหารที่มีประโยชน์” ช่วยล้างสารพิษ ปรับสมดุลอวัยวะภายในร่างกาย สำหรับผู้มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ให้หมั่นออกกำลัง

ℹ #กฏแห่งกรรม ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถบรรเทาหรือยืดระยะเวลาออกไปได้

⚠ “หากอยู่ในช่วงประสบเคราะห์กรรมแล้ว” การจะปรับแก้ไขไม่ใช่เรื่องง่าย เหมือนคนเป็นไข้ จะให้ลุกมาออกกำลังกายก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น จึงไม่ควรคิดทำกุศลเฉพาะเวลาที่มีเคราะห์เท่านั้นครับ 🛐

∙ Jo@sinsae.com ∙