วิเคราะห์ดวงจากเกณฑ์นักษัตร + ปฏิกิริยาธาตุจรต่อดิถี ระหว่างวันที่ 6 มี.ค. – 5 เม.ย. 62

ธาตุที่ต้องระวังในแต่ละเดือน

  • ดิถีธาตุไม้ ช่วงเดือน มกราคม, ตุลาคม – พฤศจิกายน
  • ดิถีธาตุไฟ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม, ธันวาคม
  • ดิถีธาตุดิน ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม
  • ดิถีธาตุทอง ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
  • ดิถีธาตุน้ำ ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน

🔮 แอพผูกดวงจีนดูธาตุดิถีออนไลน์
https://sinsae.com/destiny 🖱