ชี้แจงวิธีใช้งานโปรแกรมสุริยองศา Version ใหม่ (ดึงข้อมูลจากระบบ GPS)

วันนี้มีสมาชิกแจ้งปัญหาการใช้งานแอพสุริยองศาเข้ามา ผมจึงตัดสินใจเอาระบบเลือกสถานที่ด้วยตนเองออก และให้ระบบดึงข้อมูลจาก GPS เองเมื่อเข้าโปรแกรมครับ (หากต้องการเลือก Manual จะต้องเอาเครื่องหมายเช็ค Real time ออก)

สำหรับการใช้งาน GPS บางครั้ง Browser จะขึ้น Popup ให้ User อนุญาตการใช้งาน หากสมาชิกไม่กดตกลง ก็จะทำให้โปรแกรมแสดงข้อความผิดพลาดได้เช่นกันครับ