วิธีแบ่งฝ่ามือ

✋ #วิธีแบ่งฝ่ามือ ส่วนที่ 2 จากช่วงบนที่ติดนิ้วก้อยลงมาถึงข้อแรกของนิ้วโป้ง และส่วนที่ 3 จากเส้นข้อนิ้วโป้งลงไปหาสร้อยมือครับ

。。。。。。

ส่วนที่ 1-3 สมดุลได้รูป

 • ชีวิตสงบมั่นคง

ส่วนที่ 1 “ปฏิภาณ ไหวพริบ ความคล่องแคล่ว”

 • บุคคลที่มีนิ้วยาวกว่าส่วนที่ 2 และ 3
 • จะมีสติปัญญา ความสามารถ
 • ความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น
 • มีไมตรีจิต เป็นการเอง
 • เสมอต้นเสมอปลายในด้านการงานและความรัก

ส่วนที่ 2 “การเคลื่อนไหวเหนือการไตร่ตรอง”

 • หากยาวกว่าส่วนที่ 1 และ 3 ความกว้างสะดุดตา
 • จะมีอุปนิสัยไม่มั่นคง
 • มักปล่อยปละโครงการที่กำลังดำเนินอยู่กลางคัน เพื่อหวังผลอื่นเฉพาะหน้า

ส่วนที่ 3 “ชอบความสนุกสนาน มองเพียงเปลือกนอก”

 • ฐานมือหากยาวกว่าส่วน 1 และ 2
 • อุปนิสัยเลื่อนลอย
 • ขาดน้ำหนักเหตุผล
 • รักความสนุกสบายจนเคย
 • Jo@sinsae.com –