วิธีแก้ชงปีฉลู

🛡 4 เคล็ดลับแก้ชงปีฉลู 2564 ปะทะตรงนักษัตรมะแม

  1. พกกำเช่า (ชะเอม) 5 ก้านมัดด้วยด้ายแดงติดตัว (ห้ามอัดกรอบครับ)
  2. ใช้เหรียญคู่สมพงษ์พระเกจิพลังธาตุ 丙/子 (ใช้กรณีที่นักษัตรฉลูให้โทษ)
  3. หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เป็นการกระตุ้นพลังงานชง เช่น ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่งงาน ฯลฯ

กรณีจำเป็น ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยแบบป้องคุ้มครอง และ #ให้บุคคลอื่นเป็นผู้นำพิธี

  1. หากต้องซ่อมแซมอาคาร ช่วงเริ่มต้นกระทบ ให้คนปีชง #เดินออกไปอยู่นอกสถานที่ก่อน
  • Jo@sinsae.com –