มาดูวิธีเลือกทิศหน้าศาลพระภูมิกันครับ

🔍 มาดูวิธีเลือกทิศหน้าศาลพระภูมิกันครับ

🛐 การตั้งศาลพระภูมิในวิชาฮวงจุ้ย ไม่ได้จำกัดว่าต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือตะวันออกเท่านั้น…

แต่ต้องดูจากสภาพแวดล้อม และคำนวณพลังทิศทางของสถานที่เป็นองค์ประกอบ

++++++++++++++++++++++++++

เคสตัวอย่าง เจ้าภาพได้เตรียมพื้นที่ตั้งศาลไว้แล้ว แต่บันไดด้านหน้าเป็นทิศใต้

จึงได้รับคำแนะนำมาว่า ให้หันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัญหาคือ หน้าศาลจะตรงกับกำแพงด้านหลัง❗

ในทางฮวงจุ้ย ถือว่าไม่ถูกหลักของชัยภูมิครับ

++++++++++++++++++++++++++

หลังจากรับคำปรึกษา ผมจึงกำหนดทิศหน้าศาลใหม่ ให้เอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้

หันตรงกับทางขึ้นลงบันได และคลองข้างหน้า ซึ่งเป็นตำแหน่งโชคลาภของทิศหลังพิง 315 องศา 💰

ส่วนฐานที่ยกสูงมากเพื่อหนีน้ำท่วม ได้แนะนำให้หาดินหรือทำบันไดเสริมให้เกิดสโลป เป็นลักษณะเนินหลังเต่าครับ 🐢