วิธีปฏิบัติบุญที่จะอยู่เหนือดวงชะตา

วันวิสาขบูชาปีนี้ ผมขอนำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงวิธีปฏิบัติบุญที่จะอยู่เหนือดวงชะตามาฝากกันครับ

1. มีความเคารพในพระรัตนตรัย

2. มีศีลบริสุทธิ์

3. มีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยง