วันห้ามเยี่ยมคนไข้

😷 บางคนหลังจากเยี่ยมคนไข้กลับมาแล้ว
ตัวเอง (กำลังมีเคราะห์) เกิดไม่สบาย
ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลก แต่ก็มีจริงครับ

ในสมัยโบราณ เทพเจ้าได้จัดให้ระวังไว้ 6 วัน
เรียกว่า “ท่ำแป่เฮียงยิก” (#วันห้ามเยี่ยมคนไข้)
ถือเป็นฤกษ์ไม่ดี อัปมงคล ได้แก่

วัน 壬寅
วัน 壬午

วัน 庚午
วัน 甲寅

วัน 乙卯
วัน 己卯

⚠ พฤหัสที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันห้ามเยี่ยมคนไข้

🗓 https://sinsae.com/chinesecalendar 🖱

  • Jo@sinsae.com –