วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ และฤกษ์ทำความสะอาด มกราคม 2562

ซิ้งเจี่ยที เป็นวันที่เทพเจ้าของจีนจะเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เพื่อไปรายงานความประพฤติของคนในโลกมนุษย์ให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ

ซึ่ง “เจ้า” ที่ว่านี้เดิมทีหมายถึง “เจ้าเตา” ซึ่งเป็นเจ้าที่สถิตอยู่กับเตาหุงข้าวของบ้านนั้นๆ

เนื่องจากเจ้าเตารู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของคนในบ้านเป็นอย่างดี ว่าใครไปทำความดีความชั่วที่ไหนมาบ้าง

ดังนั้น เจ้าเตาจะนำพฤติการณ์ของคนในบ้านไปรายงานต่อเง็กเซียนฮ่องเต้บนสรวงสวรรค์

ซึ่งการที่เจ้าบ้านจะต้องทำพิธีไหว้เจ้าเตานั้น ก็เพื่อให้เจ้าเตาไปรายงานแต่ในสิ่งที่ดีงามของตนให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบครับ