ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วันฟ้าอภัย

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันฟ้าอภัยครับ เหมาะกับการทำบุญสังฆทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร หรือขอขมาลาโทษ เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ

ถ้าไม่สะดวกตั้งโต๊ะทำพิธี ก็สามารถไปไหว้ทีกง ( ฟ้าดิน ) ตามศาลเจ้าจีนได้ ส่วนการขอขมาทำแทนกันไม่ได้นะครับ