วันฟ้าอภัย

🌈 #วันฟ้าอภัย ฤกษ์แรกของปี เหมาะขอขมาเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ [+ เด่นดัง ก้าวหน้า 🏆]

ผู้ที่เคยล่วงเกินฟ้าดิน เจ้ากรรมนายเวร หรือบนบานไว้แล้วจำไม่ได้ จะมีโอกาสขอขมาลาโทษ เพื่อให้ชีวิตราบรื่นขึ้นครับ 🙏

🧘‍♀ ฤกษ์ทำสมาธิ อธิษฐาน พลังงานศักดิ์สิทธิ์ รับความยุติธรรม หันหน้าไปทางทิศเหนือ

📌 เวลา 07.30-08.30 น.
📌 เวลา 13.30-14.30 น.
📌 เวลา 19.30-20.30 น.

。。。。。。

🛐 วิธีปฏิบัติง่ายๆ ให้ตั้งโต๊ะพิธี จัดส้ม 9 ผล น้ำเปล่า 5 ถ้วย ธูป 9 ดอก และของเซ่นไหว้ แนะนำอาหารหรือขนมที่เป็นเจ

จุดธูปอธิษฐานกลางแจ้ง เสร็จพิธีแล้วเทน้ำลงดิน ส่วนผลไม้ลามาทานได้

ถ้าไม่สะดวกก็สามารถไปไหว้ทีกงตามศาลเจ้าจีนได้ครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙