วันฟ้าอภัย

🙏 #การสำนึกผิด เป็นการบอกจิตใต้สำนึกว่าสิ่งนั้นไม่ดี ทำให้ในอนาคตจิตจะเหนี่ยวนำให้พ้นจากสภาวะถูกเอาคืน ช่วยหลีกเลี่ยงกรรมไม่ให้สนองได้เต็มที่

🤝 หาก #ผู้ถูกกระทำเข้าใจ การผูกใจเจ็บจะไม่เกิดขึ้น เมื่อจิตของผู้ถูกกระทำไม่รับเป็นอารมณ์ กรรมนั้นก็จะเป็น #อโหสิกรรม ไป ไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรครับ

。。。。。。

🌈 #เทียงเสี่ยยิก (天赦) ส. 28 ส.ค. 64 เป็นฤกษ์ทั้งวัน ทำได้ทุกปีเกิด ใช้สำหรับขอขมาลาโทษ

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.”

  • Jo@sinsae.com –