วันฟ้าอภัย และ ฤกษ์เสินจย่า

🌈 #วันฟ้าอภัย และมี #ฤกษ์เสินจย่า ( 神假 ) สำหรับบูชาเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผมตั้งใจเดินทางมาเคารพขอพรเจ้าแม่กิ้วเทียนเนี่ยเนี้ย เทพผู้ประทานวิชาฉีเหมินตุ้นเจี่ย ที่ศาลเล่งบ๊วยเอี๊ยะ เยาวราช

🩸 จากนั้นไปบริจาคโลหิตครั้งที่ 49 และรับเข็มที่ระลึก 48 ครั้ง ที่สภากาชาด ขอนำบุญมาฝากให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับ 🙏

九天娘娘 #จิ่วเทียนเสวียนนี่