เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ประดิษฐานอยู่ที่วัดราษฎร์ประคองธรรม นนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์นี้งามมากครับ ประดิษฐานอยู่ที่วัดราษฎร์ประคองธรรม นนทบุรี เป็นทิศโชคลาภของดวงดิถีธาตุน้ำ

ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนนับถือกันแพร่หลาย นิยมไหว้เพื่อให้แคล้วคลาด รุ่งเรือง ปรารถนาในความรัก รวมถึงผู้ที่กำลังทุกข์โศก หรือขจัดคุณไสย

สำหรับเครื่องบวงสรวงต้องไหว้ด้วยอาหารเจทั้งหมด ขนมหวาน ผลไม้ น้ำชา และบูชาด้วยธูป 3 ดอก

กรณีขอพรเพื่อหายจากเจ็บป่วย ให้นำเสื้อผ้าของผู้ที่ไม่สบายมาตั้งไหว้ด้วย

มีเรื่องเล่ากันว่าผู้ใดที่ขอให้ท่านช่วย แล้วถวายตัวเองโดยตั้งสัตย์อธิษฐานว่าจะไม่กินเนื้อวัวตลอดชีวิต ท่านก็จะช่วยให้สำเร็จทุกประการ (การงดเว้นเป็นการระลึกถึงคุณสัตว์ใหญ่ ช่วยให้กรรมบางอย่างระงับลง)