ลูกเดือย…ยาอายุวัฒนะ

🚑 พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จะมีสาเหตุมาจาก 4 ประการดังนี้ครับ

1. เกิดจากดวงหรือกรรมเก่า

2. ความผิดปกติของจิต

3. เหตุจากอุตุ คือ พลังงานไหลเวียนจากภายในและภายนอกร่างกาย

4. เกิดจากอาหารและร่างกาย

ช่วงนี้ฝนตก อากาศร้อน ทำให้ความชื้นเข้าสู่ร่างกาย จึงเจ็บป่วย ปวดหัว ปวดข้อได้ง่าย โดยเฉพาะดวงที่มีธาตุร้อนชื้น

ต้องระวังอย่าให้ร่างกายเปียกเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เย็นชื้น พักผ่อนให้เพียงพอ และทานอาหารที่ขับชื้นขับร้อน เช่น ลูกเดือย หรือ ข้าวบาร์เล่ย์ เป็นต้นครับ