ลาภจากขุมคลัง

❓ มีคำถามจากสมาชิกเรื่อง “#ลาภจากขุมคลัง” ได้มาจากไหน ผมขออธิบายให้เห็นภาพดังนี้ครับ

💬 ในดินจะมีธาตุโชคลาภ (ขุมสมบัติ) เก็บซ่อนอยู่ เช่น

  • พลังธาตุดินที่รองรับ (กรุ) ธาตุน้ำ คือ นักษัตรมังกร (辰)
  • ดังนั้น ธาตุดิน ซึ่งมีโชคลาภเป็นธาตุน้ำ ราศี #ไฉ่โข่ว จึงเป็นมังกร

⚡ เมื่อธาตุดินชงกัน (冲) ได้แก่

  • มะโรง ปะทะ จอ
  • ฉลู ปะทะ มะแม

จะทำให้แผ่นดินไหวแตกออก โชคลาภที่เก็บซ่อนก็จะเปิดออกมา

。。。。。。

ตัวอย่าง ธาตุประจำตัว (ดิถี) คือ ดิน

เกิดปีมะโรง ซึ่งมีราศีไฉ่โข่ว (ขุมทรัพย์) ให้คุณอยู่

หมายถึง จะมีมรดก หรือ ที่ดินตกทอดจากบรรพบุรุษ ทำให้สุขสบาย 💎

หากราศีมังกรถูกนักษัตรฉลูเข้าชง 🐲⚡🐮

ทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษที่เก็บไว้ ก็จะเปิดเผยออกมากลายเป็นลาภผล เงินทองครับ 💰

หมายเหตุ ดิถีธาตุไม้ ไฉ่โข่วห้ามถูกชง จะทำให้เสียหาย 💸

  • Jo@sinsae.com –