ลานขอพรเทียนฐาน ฮูลิน สระบุรี

✨ สิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของลานขอพร เทียนฐาน ฮูลิน สระบุรี

คือตำแหน่ง #หัวใจฟ้า ที่มีสภาพหยินหยาง อุณหภูมิไม่เท่ากัน ☯
(รวมถึงจุดสีดำและรูปสีดำส่วนหัว หรือ จุดสีขาวและรูปสีขาวส่วนหัว)

ท่านที่มาไหว้ขอพรสามารถสัมผัสพลังงานได้ครับ 🙇‍♀

การประกอบพิธีกรรมแบบเฉพาะเจาะจงเหตุการณ์สำคัญ
ควรถือศีล (กินเจ) และดูฤกษ์อธิษฐานในช่วงเวลาเที่ยง ☀

ฤกษ์ไหว้ประจำทุกเดือนผมทำไว้ในแอพ #ปฏิทินจีนออนไลน์

🛐 ขั้นตอนการทำพิธี

 1. ขึ้นทางประตูสวรรค์ภูมิ 6
 2. เดินวนย้อนเข็มนาฬิกา 1 รอบ
 3. เข้าตามภูมิที่ต้องการ ขอพรได้อย่างเดียว
 4. ก้มกราบ 10 ครั้ง และตั้งสมาธิอธิษฐาน
 5. เดินวนออกทางประตูสวรรค์ตามเข็มนาฬิกา

🙏 ภูมิขอพรที่หัวใจฟ้า
ภูมิ 1 คือ เคลื่อนไหว, เมื่อการงานนิ่ง การเรียนไม่ดี
ภูมิ 2 คือ แม่เฒ่า, เมื่อจะเลิกอย่างไรอย่างหนึ่ง
ภูมิ 3 คือ วิวาทะ, ผู้สืบทอด เมื่อไม่ลูกค้า ไม่มีใครมาหา
ภูมิ 4 คือ ประตูวิญญาณ, เมื่อจะอุทิศบุญกุศล
ภูมิ 6 คือ ขุนนาง, เมื่อต้องการตำแหน่ง อำนาจ หรือเป็นใหญ่
ภูมิ 7 คือ ภูมิสาวน้อย, วาทะศิลป์ เจรจา หรือชายจะมีรัก
ภูมิ 8 คือ โชคลาภ, เมื่อต้องการมีเงิน หรือหญิงจะมีรัก
ภูมิ 9 คือ ยินดี, เมื่อจะหวังอะไร อยากมี ราบรื่น หรือหายป่วย

☯ การสร้างหัวใจฟ้า นอกจากมีองค์ประกอบฮวงจุ้ยครบถ้วน
ต้องมีฤกษ์และพิธีกรรมเพื่อให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

 1. พิธีดึงพลังดินขึ้นท้องฟ้า
 2. พิธีดึงพลังท้องฟ้าลงสู่ดิน เพื่อให้หัวใจฟ้าเกิดสภาพหยินหยาง
  เกิดอุณหภูมิแตกต่าง ประกอบด้วย ร้อนมาก ร้อนน้อย (เย็น)
 3. พิธีเปิดประตูสวรรค์ ต้องเกิดลมพัดเร็ว เมฆหมุนและหยุด
  เกิดลักษณะเมฆขาวและดำชนกันเป็นหยินหยาง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมดจึงถือว่าพิธีประสบความสำเร็จครับ 🎊

 • Jo@sinsae.com –