ลักษณะใบหน้า 5 ธาตุ

😃 ลักษณะใบหน้า 5 ธาตุ
ใบหน้าธาตุดิน ลักษณะสี่เหลี่ยมอูมบนและล่าง
ใบหน้าธาตุทอง จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
ใบหน้าธาตุน้ำ จะกลมมน แก้มตูม คอสั้น
ใบหน้าธาตุไม้ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ใบหน้าธาตุไฟ จะมี 3 ลักษณะ
– หน้าผากกว้าง ปลายคางแหลม หรือหน้ารูปไข่
– หน้าผากแคบ ปลายคางกว้าง หน้ารูปไข่ห่าน
– หน้าผากแคบ โหนกแก้มกว้าง ปลายคางแหลม เป็นรูปเหลี่ยมเพชร
ใบหน้าธาตุประธาน คือ มีลักษณะที่ปรากฏธาตุหลักให้เด่นชัดมากที่สุด
ส่วนธาตุผสม คือ จะมีบางส่วนปรากฏเสริมธาตุหลักเพียงเล็กน้อยครับ