ลักษณะจมูกที่ดี

👃 ผมขอแนะนำลักษณะจมูกที่ดี เพื่อให้ต่อเนื่องจากเรื่องโหนกแก้ม ท่านที่ไปเสริมจมูกจะได้มีความระมัดระวังกันครับ

จมูกที่ดี สันตรงตลอดแนว ความสูงไล่ระดับจากดั้งและปล้องไปจนถึงส่วนที่เป็นปลายจมูกต้องสูงกว่าส่วนอื่น มีเนื้อแน่นอิ่มเต็ม ขนาดของจมูกต้องได้ส่วนกับใบหน้า

ถ้าจมูกไม่มีเนื้อ เป็นกระดูกแหลมคล้ายคมมีด ดั้งจมูกเป็นแอ่ง ปีกจมูกบาง ไม่ได้ส่วนกับใบหน้าจะทำให้ชีวิตมีอุปสรรคเกี่ยวกับการเงิน การงาน และความรัก

การเสริมจมูกให้โด่งมากๆ จะส่งผลเสียต่อปีกจมูก ทำให้กระทบเรื่องการเก็บสะสมเงิน

ผมขอแชร์ประสบการณ์ที่ได้จากเคสทำจมูกมา แล้วรูปจมูกคด จึงส่งผลให้เจ้าชะตาขาดความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานครับ

ดูรายละเอียดเรื่องกระดูกโหนกแก้มสูง
https://goo.gl/3puU5H