ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าโชคลาภ

💰 ไฉ่ซิ้งเอี้ยปีกุน 2562 มาทางทิศใต้ 180 องศา (+/-7)
🙏 ให้ตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศที่ท่านเสด็จมา…
📆 ผู้ที่ไหว้ทุกปี ทำพิธีวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 23.30 น. เป็นต้นไปครับ
🗓 สำหรับผู้ที่ไหว้ครั้งแรกหรือปีที่ผ่านมาไม่ได้ไหว้ ฤกษ์วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 07.30-08.30 น.
———————————————————————————————–
🛐 การจัดเตรียมของไหว้
https://sinsae.com/the-chinese-god-of-wealth 🖱