ฤกษ์แห่งชัยชนะ

🗓 ส่งท้ายปีเก่าด้วย #ฤกษ์แห่งชัยชนะ ประจำเดือนมกราคม 64 เป็นฤกษ์กระทำการเกี่ยวกับ ติดต่อ เจรจา ขอความช่วยเหลือ ล้างพลังงานไม่ดี อธิษฐาน ขอพร (พลังคน)

หากดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ทุบ เคาะ เจาะ ตอก เปิดร้านใหม่ ต้องใช้ฤกษ์ฮวงจุ้ย (พลังดิน) เช่น ฤกษ์ปลอดภัยครับ

ตัวอย่าง การใช้ฤกษ์เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 🙏

  • ต้องการตั้งย้ายพระ ให้เลือกใช้ฤกษ์ปลอดภัย
  • ต้องการส่งคำอธิษฐาน ให้เลือกใช้ฤกษ์วังสวรรค์ เป็นต้น

🔮 แอพผูกดวงจีน วังชะตาและวังแห่งชัยชนะอยู่ใต้รูปดวงจีน
http://sinsae.com/destiny 🖱

  • Jo@sinsae.com –